Fototräff 2 2016

   

Knappt 10 medlemmar deltog på den andra fototräffen för medlemmar 2016-05-18

”En bild en berätttelse”, går ut på att man tar med sig en bild och berättelsen bakom.

Nedan finns några bilder från kvällen.

Foto: Thomas härdelinFoto: Thomas härdelinFoto: Thomas härdelin Foto: Thomas härdelinFoto: Thomas härdelinFoto: Thomas härdelin

sidfotslinje
Galleri London, Fyris Torg, Uppsala