120 CM – en utställning om barn

Joakim Roos/MOMENT
Sverige
Angola
Angola
Ukraina
Ukraina
Foto: Markus Marcetic /MOMENT
Foto: Markus Marcetic /MOMENT

Medieforskning visar att barn som grupp generellt är underrepresenterade i samtliga medier. Dessutom ges en mycket ensidig bild av barn. De framställs ofta som offer och får sällan själva komma till tals. Rapportering om barn vänder sig oftast till vuxna, inte till barnen själva.

Den svenska fotografgruppen MOMENT har under många år arbetat med bildreportage från olika håll i världen och behandlat mängder av ämnen som rör barn. De har fotograferat allt från krig och konflikter till vardagsliv, och behandlat såväl sociala som politiska frågor.

Nu visar Galleri London utställningen 120 CM – en utställning om barn, med bilder ur MOMENTs samlade material. Utställningen visas för första gången och kommer i höst att turnera runt på flera ställen.

Utställningen ska ge barn och unga en möjlighet att utifrån bilder på verkliga barn i verkliga situationer diskutera och resonera kring värdegrunder som jämlikhet, jämställdhet och barns rättigheter utifrån ett globalt perspektiv. Bilderna ska hänga lägre ned än medelhöjden för en utställning, för att bättre anpassas efter de kortare betraktarna – därav namnet 120 cm.

MOMENT Agency grundades 2002 och består av åtta hängivna bildjournalister som inriktar sig på nyhetsbaserade såväl som tidlösa bildreportage av hög kvalitet. MOMENT representeras av olika byråer i Europa och USA och medlemmarna har tilldelats flera prestigefyllda utmärkelser såväl i Sverige som internationellt. MOMENT består av Elin Berge, Jörgen Hildebrandt, Chris Maluszynski, Markus Marcetic, Joakim Roos, Maria Steén, Pieter ten Hoopen och Roger Turesson.
Se mer på www.momentagency.comsidfotslinje
Galleri London, Fyris Torg, Uppsala