Bilder från renoveringen av Galleri Londons lokaler på Fyristorg 2005

Renovering Renovering
Renovering Renovering
RenoveringRenoveringRenovering
Renovering Renovering

sidfotslinje
Galleri London, Fyris Torg, Uppsala