Föreningen Galleri Londons fotostipendium 2009

Fotostipendiet består av 5 000 kronor samt möjlighet att vid ett tillfälle under 2009 få ställa ut bilder på Galleri London.

Följande riktlinjer gäller för sökande.

Syfte och kriterier

Stipendiet ska uppmuntra unga fotografer och främja god kvalitet, bredd och mångfald inom fotografi.

Målgrupp

Enskilda personer som är bofasta/folkbokförda i Uppsala samt studerande hemmahörande i Uppsala. Sökande ska vara under 30 år under 2009.

Ansökan och innehåll

Ansökan ska innehålla namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ålder. Om hemsida finns får adressen gärna bifogas. I övrigt ska ansökan innehålla en beskrivning den sökande och dennes fotografiska arbete och arbetssätt. Vi vill se fem st kopior, svartvita eller färg, i storlek ca A4 utskrivna i god fotografisk kvalitet. Om ni har bildtexter till bilderna får ni gärna bifoga dem, men det är inget krav.

Tidsfrist

Ansökan ska vara inlämnad senast kl. 17.00 den 7 augusti 2009. Lämnas på Q-image, Övre Slottsgatan 6, Uppsala.

Stipendieansökningar som inlämnas efter utsatt tidsfrist kommer inte att tas med i bedömningen.

Stipendiet

Inlämnade bidrag bedöms och stipendiat utses av styrelsen för Föreningen Galleri London. Styrelsen reserverar sig för att inte dela ut stipendiet om de inkomna bidragen inte uppfyller kriterierna.


Tidigare stipendiater

2009 - Sarah Thorén

2008 - Kristyna Müllersidfotslinje
Galleri London, Fyris Torg, Uppsala