Härmed kallas medlemmarna i föreningen Galleri London till ordinarie årsmöte

Tisdagen den 9 februari 2010 kl 19:00

Lokal: Källarlokalen på Tiundagatan 36


Självklart finns det utrymme för diskussion och förslag angående
verksamheten. Motioner ska vara styrelsen till handa snarast, använd info@gallerilondon.se.

Hela styrelsen väljs om varje år. Den som har synpunkter kontaktar Rolf
Nodén, sammankallande i valberedningen på 018-52 39 80 eller 070-818 24
23. Det går också bra att skicka brev till Banérgatan 6 A, 752 37
Uppsala.

Glöm inte heller att betala medlemsavgiften för 2010!

Genom att betala medlemsavgiften medverkar du till att föreningen kan
arrangera fler fotoutställningar och föreläsningar om bild i Uppsala.

Medlemsavgiften är 200 kronor alternativt 100 kronor för studerande,
arbetslösa och pensionärer. Summan sätts in på plusgiro 51 56 29-4, kom
ihåg att ange namn, telefonnummer och e-postadress. Medlemsavgiften kan
också betalas kontant på årsmötet.

Vänliga hälsningar

Galleri London

 


sidfotslinje
Galleri London, Fyris Torg, Uppsala