Genom att bli medlem i Galleri London medverkar du
till att föreningen kan arrangera fler fotoutställningar
och föreläsningar om bild i Uppsala.

Medlemsavgifter:

  • 100 kr/år

 

Pengarna sätts in på plusgiro 51 56 29-4,
kom ihåg att ange namn, telefonnummer och e-postadress.

Om du har frågor angående medlemskap, kontakta styrelsen (styrelsen@gallerilondon.se).

Tack för ditt bidrag!

 

sidfotslinje
Galleri London, Fyris Torg, Uppsala