Härmed kallas medlemmarna i föreningen Galleri London till ordinarie årsmöte

Måndagen den 28 februari 2011 kl 19:00

Lokal: Källarlokalen på Tiundagatan 36 C

Självklart finns det utrymme för diskussion och förslag angående  verksamheten. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 februari, använd info@gallerilondon.se.

Hela styrelsen väljs om varje år. Den som har synpunkter kontaktar Mark Harris, sammankallande i valberedningen på 018-30 41 76 eller markh@frozentime.se.

Glöm inte heller att betala medlemsavgiften för 2011!

Genom att betala medlemsavgiften medverkar du till att föreningen kan
arrangera fler fotoutställningar och föreläsningar om bild i Uppsala.

För att delta på årsmötet måste du vara medlem.

Medlemsavgiften är 200 kronor alternativt 100 kronor för studerande,
arbetslösa och pensionärer. Summan sätts in på plusgiro 51 56 29-4, kom
ihåg att ange namn, telefonnummer och e-postadress. Medlemsavgiften kan
också betalas kontant på årsmötet.

Förbered dig på en pajbit som kommer att finnas till självkostnadspris.

Dagordning

Vänliga hälsningar

Galleri London

Här hittar du stadgar för Galleri London antagna 2005, reviderade feb 2010.

 


sidfotslinje
Galleri London, Fyris Torg, Uppsala