Härmed kallas medlemmarna i föreningen Galleri London till ordinarie årsmöte

Onsdagen den 29 februari 2012 kl 19:00

Lokal: Övre slottsgatan 6 (Qimages lokaler)

Kallelse till årsmötet sker genom e-post eller genom brev till medlemmar utan e-postadress. Årsmöteshandlingar i form av verksamhetsberättelse och årsredovisning finns tillgängliga och utlagda vid mötet.

Ärende som medlem önskar få behandlad på årsmötet (motion) skall skriftligen ha inkommit till styrelsen senast den 22 februari, via e-post till adress:styrelsen@gallerilondon.se Välkomna till årsmötet! 

Glöm inte heller att betala medlemsavgiften för 2012!

Genom att betala medlemsavgiften medverkar du till att föreningen kan
arrangera fler fotoutställningar och föreläsningar om bild i Uppsala.

För att delta på årsmötet måste du vara medlem.

Medlemsavgiften är 200 kronor alternativt 100 kronor för studerande,
arbetslösa och pensionärer. Summan sätts in på plusgiro 51 56 29-4, kom
ihåg att ange namn, telefonnummer och e-postadress. Medlemsavgiften kan
också betalas kontant på årsmötet.

Dagordning

Välkomna till årsmötet!

Galleri London

Här hittar du stadgar för Galleri London antagna 2005, reviderade feb 2010.

 


sidfotslinje
Galleri London, Fyris Torg, Uppsala