Årsmöte 28 februari 2019

Boka in årsmötet torsdagen 28 februari. Dagordning.

Eventuella motioner ska skickas till styrelsen@gallerilondon.se senast en vecka innan mötet. Vi ber samtidigt valberedningen att aktivera sig.

Vi passar på att påminna om att betala årsavgiften för 2019 som är 100 kr. Senast en vecka innan årsmötet via plusgiro 51 56 29-4. Betald årsavgift krävs för rösträtt vid mötet. Årsavgiften kan även betalas på plats innan mötet.


Just nu är utställningsverksamheten vilande tills vidare

Galleriets verksamhet har varit vilande under 2018 på grund av lokalens skick och att föreningen inväntar kommunens planer för Fyris torg.

Men misströsta inte, föreningen Galleri London finns fortfarande kvar och du kan fortfarande bli eller vara kvar som medlem.


 

sidfotslinje
Galleri London, Fyris Torg, Uppsala