2020

17 augusti
Galleri London har stängt. Vi tackar alla fotografer som ställt ut, besökare, medlemmar och vänner som engagerat sig, våra sponsorer och samarbetspartners. Anledningen till att vi stänger är att det tillfälliga bygglovet inte kan förlängas mer och att lokalen är i ett skick som inte lämpar sig att vistas i. Lokalen är heller inte tillgänglighetsanpassad. Vi har haft 15 fantastiska år där vi visat några av Sveriges främsta fotografer. Men allt har sin tid. Galleri London har lämnat förslag till kommunen om en utveckling av den unika platsen.

18 januari
Årsmöte 26 februari 2020
Boka in årsmötet onssdagen 26 februari. Dagordning.

Eventuella motioner ska skickas till styrelsen@gallerilondon.se senast en vecka innan mötet. Vi ber samtidigt valberedningen att aktivera sig.

Vi passar på att påminna om att betala årsavgiften för 2020 som är 100 kr. Senast en vecka innan årsmötet via plusgiro 51 56 29-4. Betald årsavgift krävs för rösträtt vid mötet. Årsavgiften kan även betalas på plats innan mötet.

1 januari
Galleri London är stängt för säsongen.
Vi ber att få tacka våra medlemmar, sponsorer och besökare samt utställare för den gångna säsongen.


Tidigare års aktuella händelser

2019

2018

2017

2016

2015Logga

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008Foto: Thomas HärdelinFoto: Thomas HärdelinBokens ansikte – Eva Lindblad. Foto: Thomas HärdelinHannah Modigh på vernissaget av Hillbilly Heroin, Honey 2014-09-11. Foto: Thomas Härdelin
2019